Archív rubriky ‘Aktuálně’

Seminář – Velehrad 2016

Červen 4, 2016 v 2:33 pm

Křesťan a práce, z.s. Česká republika, EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo, pod záštitou a s podporou Evropské komise

Vás srdečně zve na společný SEMINÁŘ na téma

Úloha zaměstnaneckých organizací a dalších částí občanské společnosti při prosazování trvale udržitelného rozvoje (se zvláštním zřetelem na mladou generaci).

Doba konání : 9. – 11. 9. 2016

Prezentace účastníků v pátek 9.9. od 13,30 hod – Stojanov

Zahájení semináře v pátek 9.9 v 15,30 hod – Slovanský sál Gymnázia

Ukončení semináře v neděli 11.9. 2016 ve 12,00, hod společným obědem

Přihlášky : do 4. července 2016 na adresu :

Ing. Jiří Konečný Hlavní 304/81 664 31 Lelekovice

tel.: 541 232 214

mobil: +420 604 959 117

email: konecny.jiri@centrum

 

Více informací a přihlášky:

Velehrad 2016 – CZ
Velehrad 2016 – DE
Velehrad 2016 – ENG
Velehrad 2016 – IT

Přihláška na seminář Velehrad 2016
Anmeldung zum Seminar Velehrad 2016
Seminar Velehrad 2016 Application Form

 

Konference ACLI ve dnech 27. – 29. 8. 2015 v Miláně (Itálie) „Realizace cílů strategie trvale udržitelného života“

Únor 10, 2016 v 5:34 pm

Konference se zúčastnili zástupci organizací z ČR (KAP: J. Konečný, L. Němcová), Polska, Ruska, Albánie; počet italských účastníků cca 60 osob. Zástupci všech organizací podali zprávy o činnosti.

Cíle konference: 1. Aliance mezi místními orgány a občanskou společností může zlepšit trvalou udržitelnost. – 2. Aliance musí trvalou udržitelnost především chápat jako otázku veřejného (obecného) blaha.

Specifikem konference bylo to, že se konala na různých místech, proto byla nazvána „nomádní“ konferencí, což do určité míry představovalo inovaci.

Program konference: Konference se konala poměrně brzy po té, kdy vyšla encyklika papeže Františka Laudato sí; byla věnována různým aspektům trvale udržitelného rozvoje, a to jak ekonomickému, tak sociálnímu a enviromentálnímu. Pohled na obecné dobro byl projednáván z teoretického a praktického hlediska, z různých úrovní.  Dnešní doba byla charakterizována spíše jako transformační (nikoli rozvojová) – s důrazem na kvalitu, na stejné příležitosti pro všechny, na obecné dobro, na důstojnost člověka, na aplikaci myšlenek encykliky. Různé aplikační  úrovně byly demonstrovány na konkrétních místech: probíhaly v centru milánského ACLI, na radnici, v chráněném parku v příměstské části města, na EXPO 2015. Jednotlivé úrovně nelze přesně oddělit.

Návštěva EXPO 2015 vyjádřila myšlenku „Uživit planetu, energii pro život“. Inspirativní bylo jednání v jediném nevládním  pavilonu  na EXPO, které zdůraznilo důležitost cílů a intenzivní činnosti nevládních organizací pro budoucnost planety. Je třeba, abychom se vzájemně inspirovali v našich aktivitách včetně různých forem spolupráce pro trvale udržitelný život na zemi.

Závěr: Bylo dohodnuto pokračovat ve spolupráci mezi KAP a ACLI, která je  obohacením pro obě strany; italská strana si cení návštěv konferencí KAP na Velehradě, česká strana hodnotí pozitivně účast na konferencích v Mottě. Materiály jsou na web stránkách ACLI a u delegátů KAP.

 

Zapsali: J. Konečný a L. Němcová

MENE TEKEL festival

Únor 7, 2016 v 6:13 pm

MENE TEKEL festival je mezinárodní projekt proti totalitě, který probíhá mnoho let v Praze a na různých místech ČR. Letos se bude konat v Praze od 22. – 28.2. 2016, hlavním tématem bude společenský, kulturní a duchovní život mládeže a dětí v době nesvobody. Bohatý program i mimo Prahu najdete na web. stránkách Menetekel.cz.
Národní týden manželství se koná ve dnech 8. – 14 února 2016 po celé republice.

Lidmila Němcová

Sborník ze semináře – Velehrad 2015

Prosinec 17, 2015 v 4:38 pm

Sborník  ze semináře KAP Velehrad 2015 k prohlédnutí ZDE.

Světový den modliteb za pronásledované křesťany

Listopad 12, 2015 v 3:56 pm

pozvánka_15.11.2015_plakátek-page-001

Pohled na migraci z Itálie

v 3:52 pm

V reakci na snahu vlády o uzavření hranic a na teroristické kampaně médií proti uprchlíkům, stále více lidí organizuje v celé zemi spontánní skupiny obyčejných lidí, aby jim pomohli: sbírají potraviny, přikrývky, teplé oblečení, dětské pleny, boty, hygienické potřeby apod., naloží je do auta a jedou do oblasti mezi Maďarskem, Chorvatskem a Srbskem, kde jsou tisíce lidí ponechány samy sobě a často vystaveny šikaně a špatnému zacházení ze strany příslušných policií. Kromě poskytování okamžité praktické pomoci, přítomnost dobrovolníků ve skutečnosti slouží také jako kontrola a jako odstrašující prostředek proti policejnímu zneužívání.

Pokračování »

Resolution des KAB Regionalkongresses in Bratislava 2015

Říjen 12, 2015 v 6:51 pm

Angesichts der flüchtenden Menschen, die gerade unsere Länder erreichen, ist es das Gebot der Stunde unmittelbar zu helfen.

Dabei dürfen wir aber nie müde werden, auf die Ursachen für Flucht hinzuweisen und unseren Beitrag zu leisten, dass die Gründe für Krieg und Flucht klar benannt und bekämpft werden.

Pokračování »

Deklarace semináře KAP

Září 22, 2015 v 8:36 am

“K cílevědomé politice na trhu práce – se zvláštním zřetelem na občany 50+“

na Velehradě 11. – 13. září 2015

Letošního tradičního semináře KAP se zúčastnili zájemci o tuto problematiku z České Republiky, Anglie, Belgie, Holandska, Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, celkem 145 účastníků. Zahájení byl přítomen J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, aby odevzdal nejvyšší ocenění udělované Českou biskupskou konferencí – Pamětní medaili za zásluhy o šíření sociálního učení Církve – Ing. Luďku Rychetníkovi, CSc. Současně pronesl úvodní modlitbu a udělil požehnání, které pak provázelo celé další jednání semináře v mimořádně přátelské atmosféře a plodné diskusi s maximálním využitím času.

Ke stažení

Velehrad_2015_Deklarace_CZ.doc

Velehrad_2015_Deklaration_DE.doc

Velehrad_2015_Bericht_DE.doc

Pokračování »