Informace pro členy KAP

Březen 26, 2016 v 9:39 pm

Terrmín – aviso- seminář  KAP se bude letos konat od 9.9 – 11.9. 2016 na Velehradě. Téma: Trvale udržitelný rozvoj s důrazem na mladou generaci. Encyklika
papeže Františka : Laudato si. /integrální ekologie/.
Program a přihlášky budou zveřejněny na našem webu : www.hkap.cz, nejpozději do konce května. Prosím sledujte web a posílejte následně přihlášky.

Jiří Konečný
KAP

Konference ACLI ve dnech 27. – 29. 8. 2015 v Miláně (Itálie) „Realizace cílů strategie trvale udržitelného života“

Únor 10, 2016 v 5:34 pm

Konference se zúčastnili zástupci organizací z ČR (KAP: J. Konečný, L. Němcová), Polska, Ruska, Albánie; počet italských účastníků cca 60 osob. Zástupci všech organizací podali zprávy o činnosti.

Cíle konference: 1. Aliance mezi místními orgány a občanskou společností může zlepšit trvalou udržitelnost. – 2. Aliance musí trvalou udržitelnost především chápat jako otázku veřejného (obecného) blaha.

Specifikem konference bylo to, že se konala na různých místech, proto byla nazvána „nomádní“ konferencí, což do určité míry představovalo inovaci.

Program konference: Konference se konala poměrně brzy po té, kdy vyšla encyklika papeže Františka Laudato sí; byla věnována různým aspektům trvale udržitelného rozvoje, a to jak ekonomickému, tak sociálnímu a enviromentálnímu. Pohled na obecné dobro byl projednáván z teoretického a praktického hlediska, z různých úrovní.  Dnešní doba byla charakterizována spíše jako transformační (nikoli rozvojová) – s důrazem na kvalitu, na stejné příležitosti pro všechny, na obecné dobro, na důstojnost člověka, na aplikaci myšlenek encykliky. Různé aplikační  úrovně byly demonstrovány na konkrétních místech: probíhaly v centru milánského ACLI, na radnici, v chráněném parku v příměstské části města, na EXPO 2015. Jednotlivé úrovně nelze přesně oddělit.

Návštěva EXPO 2015 vyjádřila myšlenku „Uživit planetu, energii pro život“. Inspirativní bylo jednání v jediném nevládním  pavilonu  na EXPO, které zdůraznilo důležitost cílů a intenzivní činnosti nevládních organizací pro budoucnost planety. Je třeba, abychom se vzájemně inspirovali v našich aktivitách včetně různých forem spolupráce pro trvale udržitelný život na zemi.

Závěr: Bylo dohodnuto pokračovat ve spolupráci mezi KAP a ACLI, která je  obohacením pro obě strany; italská strana si cení návštěv konferencí KAP na Velehradě, česká strana hodnotí pozitivně účast na konferencích v Mottě. Materiály jsou na web stránkách ACLI a u delegátů KAP.

 

Zapsali: J. Konečný a L. Němcová

MENE TEKEL festival

Únor 7, 2016 v 6:13 pm

MENE TEKEL festival je mezinárodní projekt proti totalitě, který probíhá mnoho let v Praze a na různých místech ČR. Letos se bude konat v Praze od 22. – 28.2. 2016, hlavním tématem bude společenský, kulturní a duchovní život mládeže a dětí v době nesvobody. Bohatý program i mimo Prahu najdete na web. stránkách Menetekel.cz.
Národní týden manželství se koná ve dnech 8. – 14 února 2016 po celé republice.

Lidmila Němcová

Aufruf der EBCA an die Verhandlungsparteien der COP 21

Prosinec 21, 2015 v 7:08 pm

Clip

Die „Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer/-innen (EBCA)“ richtet sich an die Verhandlungsparteien der COP 21 in Paris und fordert die politisch verantwortlichen auf sich aktiv für das Zustandekommen eines gerechten, verbindlichen und wirklich

transformativen Klimaabkommens einzusetzen.

 

„Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam, und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf menschlicher und sozialer Ebene zusammenhängen….Wir kommen heute jedoch nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einem sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussion aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde.“ (LS Ziff. 48 und 49)

Pokračování »

SCHLUSSERKLÄRUNG DES SEMINARS UND DER GENERALVERSAMMLUNG DER EUROPÄISCHEN BEWEGUNG DER CHRISTLICHEN ARBEITNEHMER

v 7:07 pm

Clip

Das Seminar der Europäischen Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer (EBCA), das vom 27. bis zum 30. Oktober 2015 in Straßburg stattfand, endete mit einer Abschlusserklärung zu zwei Themen: das universelle Grundeinkommen als Teil der menschenwürdigen Arbeit in einer solidarischen Ökonomie und die aktuelle Thematik der Flüchtlinge.

 

Das Grundeinkommen

In einigen Ländern wurde die Debatte zum Grundeinkommen noch immer nicht angegangen. Wogegen sie in anderen Ländern schon recht fortgeschritten ist. Ein Grundeinkommen ist für uns ein Mindesteinkommen, das dem Menschen ermöglicht, oberhalb der Armutsgrenze und in Würde leben zu können. Dieses Recht sollte nicht mit entlohnter oder beruflicher Arbeit in Verbindung gebracht werden.

Pokračování »

Sborník ze semináře – Velehrad 2015

Prosinec 17, 2015 v 4:38 pm

Sborník  ze semináře KAP Velehrad 2015 k prohlédnutí ZDE.

Světový den modliteb za pronásledované křesťany

Listopad 12, 2015 v 3:56 pm

pozvánka_15.11.2015_plakátek-page-001

Pohled na migraci z Itálie

v 3:52 pm

V reakci na snahu vlády o uzavření hranic a na teroristické kampaně médií proti uprchlíkům, stále více lidí organizuje v celé zemi spontánní skupiny obyčejných lidí, aby jim pomohli: sbírají potraviny, přikrývky, teplé oblečení, dětské pleny, boty, hygienické potřeby apod., naloží je do auta a jedou do oblasti mezi Maďarskem, Chorvatskem a Srbskem, kde jsou tisíce lidí ponechány samy sobě a často vystaveny šikaně a špatnému zacházení ze strany příslušných policií. Kromě poskytování okamžité praktické pomoci, přítomnost dobrovolníků ve skutečnosti slouží také jako kontrola a jako odstrašující prostředek proti policejnímu zneužívání.

Pokračování »